Biyernes, Agosto 26, 2011

Mga pagbabago sa buhay at katawan ng babaeBabae ka ba?


Sa buhay ng isang babae, mas marami ang mga pagbabagong nararanasan. Ito’y maging sa emosyonal o pisikal na aspeto. At sa paglipas ng panahon, dala ng dinidikta ng kultura, ang mga dinadaanang emosyon ng babae ay samu’t sari habang tumatanda. Ito’y bunga ng mga tradisyonal na papel ng babae sa mga relasyon, sa pamilya, sa tahanan at pananaw na maging mapagtiis lagi. Sa aspeto ng pisikal, kalikasan ang konteksto ng mga pagbabago at transisyon. Taglay nating mga babae ang sistemang pangreproduksyon. Dalagita pa lamang ay nariyan na ang natural na yugto ng pagreregla, hudyat na tumawid na ang babae mula sa pagkabata patungo sa pagkadalaga.

Ano ang katumbas nito sa kalalakihan? Pagpapatuli, ngunit minsanang ritwal lang ito. Sa bahagi ng babae, ang unang regla ay simula lamang ng buwanang karanasang magaganap ng marami pang taon. Tinatayang higit 40 taon itong mararanasan ng bawat babae. Kapag nagbuntis ang babae napakalaking transisyon na naman. Buong katawan ay makararanas ng makabuluhang pagbabago. Ang siyam na buwang pagdadalantao, mismong pagluluwal ng sanggol, ang pagpapasuso at ang pag-aaruga, lahat ito’y matitinding transisyon sa babae na hindi nararanasan ng lalaki. Ibang klaseng yanig sa katawan ang mga ito. At habang nagpapalaki ng mga anak, kasabay ng paghahanapbuhay at pag-aalaga ng tahanan, inaasahang taglay ng babae ang lakas ng isip, puso at katawan upang magampanan ang lahat na tungkulin. Sa mga pagkakataong may pisikal na hamon o karamdaman, ang babae ay kadalasang  nagtitiis at di gaanong iniinda dahil sa samu’t saring responsibilidad. 


Pagdating ng edad 40, umpisa na ng mga unti-unting pagbabago sa estado ng katawan, emosyon at kabuuang kalusugan. Nariyan ang pananakit ng bahaging ibaba ng likod at pagbago ng disposisyon. Nagiging iritable at tila naglalaho ang gana sa seks. Mapapansin din ang mga pagbabago ng kilos at ugali tulad ng pagkalungkot, pagkabalisa,pagka-awa sa sarili, tamang hinala na wala namang malinaw na dahilan. Mababalot minsan ng kaba o labis na nerbiyos. O kaya’y mananahimik lang sa isang sulok. Ayon sa mga dalubhasa, ito’y mga senyales ng yugto bago mag-menopause ang babae. Dala marahil ang mga ito ng iba’t ibang pasanin sa pag-aalaga ng relasyong mag-asawa, pamilya, sa paghahanapbuhay, sa personal na mga adhikain. Matinding pagbabalanse ang nagaganap sa yugtong ito. Malamang na habang dumaranas ng mga emosyong pabagu-bago, patuloy ang pagkalinga ng mga babae sa mga anak, at sa kalaunan sa tumatandang magulang o sa mga bagong dating na apo. Nagti-timbang din siya sa relasyon sa asawa na dumaranas din ng sariling pagbabago sa katawan, isip at disposisyon. 

Sa lahat ng ito, paano nakakaraos ang babae? Siguro’y malaking tulong kung ang mga doktor, lalo na mga OB-GYN, ay nagsisikap ding alalayan ang sikolohikal at ‘di lang medikal na aspeto ng kalusugan at ng menopause. Pangunahin marahil ang detalyadong pagpapaliwanag sa mga natural na proseso at komplikasyong haharapin ng babae. Tiyak na maraming babae ang di pa talaga nakakaalam sa impormasyon at mga datos kaugnay ng menopause. May ilang doktor na nag-inisyatiba na sa direksyong ito. Mas maige kung ang pakikitungo ng mga medikal na propesyonal ay may oryentasyong titingin sa kabuuang aspeto ng kalusugan upang matutukan ang pagpapagaling ng buong pagkatao at di lang katawan.

2 komento:

perfect : )